ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Vánoce modřanského sboru Českobratrské církve evangelické 2009

„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně rozzářila se kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: ´nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám naarodil Spasitel, Kristus Pán…'“.

vánoční úvaha: Vánoce 2009

Řeka teče klidně z ústí do moře.

Blíží se vánoce, lidmi běžně označované jako nejkrásnější svátky v roce. Blíží se i konec roku s možným retrospektivním pohledem na uplynulých 365 dní. Blíží se i nový a nadějný začátek dalšího údobí našeho života.

O vánocích máme příležitost snad intenzivněji než jindy zaslechnout a přijmout evangelium Ježíše Krista. Ve světle evangelia Ježíše Krista smíme uzavřít další rok svého života. V síle evangelia Ježíše Krista smíme vykročit do nového, dalšího roku svého života.

Přejeme všem radostné Vánoce a pokojné a co nejméně krizové dny do dalšího roku.

Píseň ‚Tichá noc‘ z roku 1969 z desky ‚Vánoce ve zlaté Praze‘:

Tichá noc, přesvatá noc,
v spánku svém dýchá zem.
Půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska tam bdí,
jen Boží láska tam bdí…

Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní.
Vstávej lide můj, tmu z očí střes,
ve městě Betlémě Bůh zrozen jest,
z lásky se člověkem stát,
z lásky se člověkem stát…

pozvání na shromáždění o svátcích
19.12. sobota 9:00 – zkouška dětského divadla, odpoledne premiera v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích .
20.12. 4. adventní neděle 9.30 hod – bohoslužby s dětským vánočním divadlem
Štědrý den 24.12. 16.00 hod – bohoslužby pro děti i dospělé
Boží hod 25.12. 9.30 hod – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
neděle 27.12. 9.30 hod – bohoslužby

Veškeré bohoslužby se konají ve sborovém domě v Pískové ulici.
3.1.2009 se bohoslužby konají 1. bohoslužby v roce 2010.

vložil Bohumil Květenský, tisk, přečteno 3947x