ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Rezignace na členství a práci ve staršovstvu

Staršovstvo farního sboru evangelické církve českobratrské v Modřanech.

Věc: rezignace na členství a práci ve staršovstvu:

Od počátku roku 2006 jsem se pustil do realizace webových stránek, které měly být obrazem našeho farního sboru, pozváním k poznání ve všech oblastech, které nás charakterizovali. Od dubna 2006 byly stránky rekonstruovány do volně šiřitelného redakčního systému. Tento systém je koncepčně nezávislý na jednom člověku a umožňuje příjemný uživatelsky kreativní přístup tvůrci, administraci i redakci podle přidělených práv. Logo bylo dotvořeno až po otevření po rekonstrukci sborového domu, protože veřejně nebylo známo, aspoň já jsem je neznal. Po celou dobu mé práce se staršovstvo s těmito stránkami nejen neseznámilo, ale ani je nezajímalo i když se neustále vyvíjely a postupně rozšiřovaly. Staršovstvo se věnovalo pouze informacím o grafické představě a budoucímu obsahu dosud nerealizovaných stránek. Tyto údaje čerpám ze zápisů staršovstva. Redakci jsem zajišťoval sám a informace jsem získával velice obtížně, spíše jsem se setkával s nepochopením, nebo neochotou. V tuto dobu se již bez ohledu na výběr webu mohla zapracovávat redakční rada, o které se tolik „diskutovalo“. V červnu 2006 seznámil staršovstvo br. J.Taich s prvními grafickými návrhy, které se vyvíjeli až do února 2007 kdy byla staršovstvem tzv. „ryba“ schválena. Tyto prezentace byly pouze ve formě PDF-obrázků. Na této verzi jsem se odmítl podílet, protože tuto fázi vývoje webu jsem již měl dávno za sebou a funkčnost takto pojatých stránek byla pro mne, coby případného administrátora, nekonkrétní a nejasná. Nikdy nebyla navázána spolupráce grafik, programátor, administrátor a redakce, což byl zánik funkčních stránek a počátek pomalého přechodu do současného stavu K prezentaci případně obhajobě mnou vyvíjených již hotových a funkčních stránek bohužel nikdy nedošlo. Po celý rok 2007 se stránky s „rybou“ se programově vyvíjeli bez možnosti náhledu na reálnou stránku. Ke všem mým připomínkám z mých osobních zkušeností z dvouleté práce v tomto oboru se přistupovalo , cituji: „ to není problém, to je jednoduché případně on to někdo udělá“. Až v listopadu 2007 byla uvedena adresa nových zkušebních stránek „ryby“. V prosinci 2007 byl učiněn druhý pokus, abych zajišťoval administraci nových stránek pod záminkou skloubení technologií obou webových stránek. Uskutečnily se dvě schůzky, 12.12.2007 a 31.1.2008. Z obou jednoznačně vyplynul jediný cíl a to prosazení graficky s „rybou“, obsah a funkce stránek byly vedlejším produktem. Naopak jsem zde sklidil kritiku za svévolné naplňování stránek, neadresnou kritiku z řad externích duchovních, a co bylo pro mne nejhorší, i vinu za to, že jsem se aktivně nezapojil do realizace nových stránek i když jsem na svých byl již hotov, nebo že neumožňuji přístup na evangnet, aby se mohli nové, „již hotové“,stránky otestovat. Tento útok na mou osobu byl poslední kapkou pro rozhodnutí o mé rezignaci na členství a práci ve staršovstvu. Nemělo by žádný smysl být pasivním členem, jehož názory a zkušenosti nebyly nikdy respektovány. Hluboce se mne dotkl i fakt o financování externího programátora nových stránek. Vývoj a programování, programové úpravy redakčního systému na míru, starých stránek proběhly bez finančních nároků – můj syn Tomáš také není členem sboru. Svoji práci na občas oficiálních, občas prozatímních stránkách nepovažuji za zbytečnou. Poznal jsem nejen, jak náročné je stránky vyvíjet, administrovat, redigovat. Měl jsem ihned od začátku odhalit jiné zájmy v pojetí internetové prezentace našeho sboru ve staršovstvu. Přeji vám do další práce mnoho úspěchu, klid a rozvahu při rozhodování

V Praze 5.2.2008 B. Květenský

vložil Bohumil Květenský, tisk, přečteno 857x