ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba na dnešní den

Ježíši Kriste,

pane náš, s pokorou, úctou ale zároveň s radostí Ti děkujeme za Tvá slova i za to, že jsi nyní mezi námi.
Jistota Tvé přítomnosti nám každému dovoluje Tě oslovovat, každému podle sebe, tak jak každý cítíme a umíme. Děkujeme Ti, že Tě smíme oslovovat a že Ty nám nasloucháš.
Děkujeme Ti, že sdílíš naše tolik rozdílné životy, naše radosti, naše starosti, naše bolesti, naše životní zápasy s výhrami i prohrami.
Jsme lidé nedokonalí, nestálí, zmítaní okolnostmi našich životů, současného světa a často selháváme.
Děkujeme Ti za naše splněná přání, za splněné cíle, jsou-li dobré a užitečné, radosti, zdraví, spokojenost a pohodu.
Naopak Tě prosíme o povzbuzení pomoc a posilnění pro všechny lidi trýzněné nepohodou, nemocemi a nejistotou.
Jedno máme přesto společné a to nás všechny spojuje. Jsi to Ty pane náš, Tvoje slovo, které nás učí, vede, napomíná i povzbuzuje. Děkujeme Ti za ně a prosíme Tě, oslovuj, veď a napomínej nás i nadále.
Mnohdy vidíme kolem sebe příliš mnoho lhostejnosti a sami se necháváme strhnout vlastním sobectvím. Stáváme se neochotní, odmítáme pomoc potřebným, cítíme, že se toho na nás valí příliš mnoho, svádíme to raději na ty druhé a i když víme, že to sami nezvládneme, zapomínáme na Tebe a utíkáme od Tebe. Ale Ty na nás nikdy nezapomínáš a nabízíš pomocnou ruku.
Ježíši Kriste, pane náš, odpusť nám naši nestálost, nedokonalost a naše osobní selhání.
Děkujeme Ti, pane, za svobodu, kterou nám dáváš, která nám ukazuje naše možnosti a která nás nejen zavazuje ale svazuje odpovědností. Děkujeme Ti za důvěru, kterou nás neustále obdarováváš, za důvěru mezi námi lidmi nejen v tomto sboru, ale za všechny dobré lidi, kteří nás obklopují.
Ježíši Kriste, Pane náš, Ty jsi pravda, cesta i život. Dej nám poznávat a chápat Tvou pravdu, ukazuj a veď nás Tvou cestou. Jsi stálá výzva k následování. Dej, ať Tvoje důvěra a velkorysost naplňuje naše životy odvahou, rozvahou i rozhodností, ať Tvé poselství, dílo a vůli Božího syna, následujeme.

Amen


vložil Bohumil Květenský, tisk, přečteno 45221x