ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

O nás

Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. … 1Kr 19, 11

Počátky sborové práce v Modřanech spadají do roku 1936, kdy se začaly konat pravidelné bohoslužby navždy spojené s bratrem farářem Jaroslavem Dobiášem, administrátorem nuselského farního sboru. Koncem roku 1942 byla v Modřanech utvořena sdružená kazatelská stanice společně s kazatelskou stanici v sousedním Braníku.

Po válce, v prosinci 1946, již byla modřanská kazatelská stanice změněna na filiální sbor. Po celou dobu zde působili nuselští vikáři.

V roce 1948 sbor získal vilu v Roháčově ulici, (dnes Písková) formou konfiskátu, v roce 1951 zakoupením od živnostníků bratra Bíma- bednáře, bratra Vančury – parketáře a bratra Drozda – mlynáře. Bohužel byl dům zatížen břemenem nájemníka, který odešel až v roce 1983 a tím se zajistila možnost ubytování kazatele s rodinou přímo na faře.. Od té doby byl sborový dům již dvakrát rozšiřován.

V květnu 1956 byl modřanský sbor vyhlášen jako farní s kazatelskými stanicemi na Zbraslavi a Jílovém u Prahy, které byly později zrušeny.

Během roku 2005 a 2006 proběhla po následcích povodně (500-leté vody v Praze) větší rekonstrukce sborového domu. Jde nejen o rozšíření modlitebny, ale o celkovou rekonstrukci rozvodů vody, elektriky, plynu i odpadů vč. farního bytu.

Prezentace našeho sborového domu od Jitky Klubalové

Finančně byla rekonstrukce zajištěna nezištnými, štědrými dary jednotlivců nejen ze sboru, ale i ze zahraničí, grantem hl. města Prahy, pomocí nadací ze zahraničí HEKS a GAW a v neposlední řadě i pomocí bratrských sborů z Ňěměcka, Švýcarska a Anglie a dalších…

Všem dárcům za nezištnou pomoc srdečně děkujeme.

Ukončení rekonstrukce bylo trojnásobnou oslavou:

1. 70-letého výročí počátků sborové práce v Modřanech – od roku 1936;

2. 60-leté výročí filiálního sboru – v roce 1946;

3. 50-leté výročí farního sboru – v roce 1956.


Vážení návštěvníci, sestry a bratři,

dnem 5.2.2008 se tyto, takřka dvouleté, stránky modřanského evangeliclého sboru rozhodnutím staršovstva staly neoficiálními. Nové oficiální sborové stránky jsou organizované bratrem Taichem a pro porovnání je najdete na http://modrany.evangnet.cz/.
Protože nebyla dokončena všechna fotoalba, přesunuli jsme stránky na adresu www.ccemodrany.i-hudba.eu, kde je budeme upravovat již jen pozvolna.
Informovali jsme vás o životě našeho sboru se snahou včas upozornit na věškeré akce, výlety, koncerty, konfirmace, svátosti křtu apod..
Naším cílem bylo vytvořit web otevřeného křesťanského společenství s pokud možno pravidelnou aktualizaci, která byla závislá nejen na postupném rozšiřování obsahu, ale hlavně od včasné dostupnosti a dosažitelnosti informací.

Děkujeme všem návštěvníkům a několika málo lidem, kteří svými připomínkami a příspěvky pomohli zlepšit obsah tohoto webu.

S přáním všeho dobrého se s vámi loučí tvůrci,

Bohumil a Tomáš Květenský

P.S.: Bližší informace o důvodech ukončení těchto webových stránek najdete na rezignace

vložil Bohumil Květenský, tisk, přečteno 8309x