ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 22.11.2009

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy.

Radujeme se z tohoto dne, radujeme se z tohoto shromáždění. Radujeme se z Tvého slova, které poneseme dál, a které ponese dál nás.
Vyznáváme, že se často smiřujeme s nepravostmi, které jsou a dějí se kolem nás. Ustupujeme tlakům a podřizujeme se zvykům a zlozvykům.
Vyznáváme, že se často pokoušíme měnit věci kolem sebe. Ale když se nám to hned nepodaří, vzdáváme se.
Prosíme smiluj se nad námi.
Prosíme, daruj nám trpělivost čekat na správné příležitosti a připravovat se na ně.
Prosíme, daruj nám sílu k činům. Pohladit. Pomáhat. Udeřit. A vytrvalost dokončit dílo.
Prosíme, daruj nám moudrost, abychom rozeznali, co je náš úkol, kde je naše místo, který je příhodný čas.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Shromažďujeme se, povstáváme a vycházíme ve Tvém jménu, ve jménu Hospodina zástupů.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.