ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 24.1.2010

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože,

celá země je plná Tvé slávy. Tvá sláva je v hlubinách vesmíru i v hlubinách času. Tvá sláva je ve dnech a nocích, ve světlech a tmách. Tvá sláva je v oblacích a horách, v rovinách a vodách. Tvá sláva je ve všem živém, co plní a obývá celou zemi. Tvá sláva je v lidech, v člověku, v každém z nás.
Vyznáváme, že mnoho věcí kolem sebe považujeme za samozřejmé, jasné a neměnné. Naši pozornost poutají věci výjimečné, okrajové a vzdálené. Prosíme, smiluj se nad námi. Prosíme, otevři naše smysly i srdce. Nauč nás všude a ve všem hledat a nalézat vztah mezi Tebou a námi, mezi námi a Tebou. Prosíme, nauč nás ve věcech velikých i ve všedních maličkostech vidět záblesk Tvého stvořitelského díla.
Prosíme, nauč nás ve věcech podivných, převratných, bolestných rozeznat Tvé slovo pro nás – poučení, úkol, posilu, potěšení.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Ať skládáme naději v Tobě a nabýváme tak nové síly. Ať jsme otázkou, znamením a pomocí.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.