ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 21.2.2010

Otče náš,

který jsi v nebesích, postavil jsi nás do tohoto světa mezi blízké, ale i ty, o které moc nestojíme.
Vypadá to jako krutý žert, že máme nést odpovědnost za druhé, za všechny.
Není to žert. Tvůj syn nás svým konáním vyvedl z omylu.
Prosíme, dej nám prohlédnout, že před odpovědností nemusíme utíkat, že to jde, že východiskem je láska. Protože odpovědnost bez lásky se mění ve studenou povinnost.
Otče, osviť nás svým Duchem, ať jdeme cestou Kristovou, cestou světla, ať nelitujeme chvíle, kdy jsme se po ní vydali.

Amen