ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 7.3.2010

Bože, Otče náš,

děkujeme, že po zimě přichází opět jaro, tak jako po noci se rodí nový den;
děkujeme za každý pád, po kterém jsme se mohli znovu zvednout;
děkujeme Ti za dar zrození;
děkujeme za naději v Kristu.

Pane,
odpusť, že mnohdy nedokážeme čelit pokušení všedních dní;
odpusť, když plýtváme dary Tvého Ducha;
odpusť, když nemáme dost sil k následování Tvé vůle;
odpusť, když se nám nedostává odvahy k nalezení naší vlastní cesty.

Prosíme Tě Pane,
o daru Tvého Ducha, vidět věci tak, jak jsou;
prosíme o sílu jít dál pro všechny slabé i nemocné;
prosíme o pokoj pro včechny lidi dobré vůle;
prosíme o dar slyšet Tvůj hlas i ve všedních dnech.

Amen