ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

2.4.2010

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Jak dobrý je Tvůj dnešní den. Jak dobrý je dnešní příběh, který patří i nám, a do něhož patříme i my. Vyznáváme, že rádi sledujeme a hodnotíme cizí životy, cizí příběhy, cizí nebezpečí a cizí rozhodování. I mocní našeho světa rádi sledují a soudí cizí životy. Vyznáváme, že jsme rádi skryti mezi jinými. Společně s jinými chválíme. Společně s jinými odsuzujeme. I mocní našeho světa rádi chválí a odsuzují tak jak křičí zástup. Bez odpovědnosti, tíže a bolesti.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, nauč nás přijímat jedinečnost a důstojnost našeho života. Před Tvou tváří, pod Tvým soudem a pod Tvou milostí stojíme každý sám.
Prosíme, nauč nás přijímat závislost a neúplnost našeho života. Společenství s Tebou je společenstvím s blízkými i vzdálenými, s celým Tvým stvořením.
Prosíme, nauč nás nést slávu i konečnost našeho života. Ze Tvých rukou dostáváme život. Ze Tvých rukou dostáváme poslání a požehnání. Do Tvých rukou je vracíme a odevzdáváme.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Ať je nám zastavením, napomenutím, potěšením a povzbuzením na životní cestě. Na cestě od Tebe k Tobě. Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.