ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba 6.6.2010

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy.

Jak dobrý je Tvůj svět, který tvoříš a daruješ. Jak dobré je Tvé slovo, jímž nás vychováváš a povzbuzuješ.
Uvědomujeme si, že žijeme ve světě plném otázek, plném soutěží, hodnocení a pořadí. Náš svět plný touhy po vítězství, slávě a pozornosti.
Uvědomujeme si, že žijeme ve světě plném odpovědí, plném prohlášení a výkřiků. Náš svět je plný vtipných názorů, polopravd a předsudků.
Vyznáváme, že se proudu otázek a odpovědí snadno poddáváme. Většina z nich je povrchní, všetečná a přelétavá. Nedosahují k základům života. Je to mlha, v níž ztrácíme cestu i smysl. Mlha, v níž ztrácíme sami sebe.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, otevři naše oči, zapal naše srdce, ukázni naši mysl.
Prosíme, nauč nás klást si dobré otázky. Kdo jsme. Odkud přicházíme. Kam jdeme. Jaké je naše poslání. K čemu a ke komu se vztahujeme. Komu jsme odpovědni.
Prosíme, nauč nás žít i s otázkami, na něž nenalézáme jednoduchou odpověď. Nauč nás žít i s otázkami, na něž nenalézáme žádnou odpověď.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Spoj nás se všemi věrnými všech míst a všech věků. Spoj nás Svým slovem a Svou láskou.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.