ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 20.6.2010

Hospodine svatý a milosrdný, Tebe smíme oslovit Otče
a za to Ti chceme i dnes děkovat,
a opět nabrat z pokladů milosti, kterou nám udílíš zdarma.
Chceš jenom, abychom jasně věděli,
že trváme jedině tvým odpuštěním, vymazáním žaloby
skrze tvé nepochopitelné sklonění,
kdy ve svém Synu jsi nebyl ušetřen
ani Ty, Otče všemohoucí,
od ran a útoků zla,
abys člověka vykoupil z vazby viny,
z rozsudku věčného trestu.
Přijď, Kriste ukřižovaný nám na pomoc,
abychom se ti napořád jen neztráceli
ve hluku světa, ve všem
co naše nebezpečná lehkomyslnost
bezděky vyhledává jenom proto,
abychom zapomněli na vážnost života –
Teprve až více dáme na tvá slova
a až se přiblížíme těsněji tvému zápasu,
budeme smět prožít i tvé zmrtvýchvstání.
Přijď nám proto na pomoc také Ty, Utěšiteli Duchu svatý,
abychom slovu Písma rozuměli
nejen podle možností svého rozumu,
ale především podle smyslu, který Ty sám dáváš našemu srdci darem.
Aby Tvé vždy nově občerstvující nadšení nás potěšovalo na cestě
a my směli v tvé síle přemáhat všeliký další smutek i nepokoj
po všecky naše zbývající dny.

Amen