ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 19.9.2010

Hospodine, Bože náš,
Děkujeme, za tento den, za toto shromáždění, za tuto chvíli uklidnění našich duší.
Žijeme v neklidné době honby za majetkem, penězy, mocí či významným postavením.
V tomto světě, Bože, chybí Tvá láska, obsahující pochopení a porozumění, vstřícnost, respekt, toleranci a ohleduplnost pro bližního, nemocného, chudého slabého.
Nejsme tolerováni a nechceme tolerovat jiné. Nejsme respektováni, nechceme respektovat jiné. Ohleduplnost a vstřícnost je projevem slabosti.
Není to dobré, ale neumíme a někdy snad ani nechceme to změnit.
Vymlouváme se na vše možné. Nepřináší nám to žádnou radost, naopak nás to oslabuje.
Bože, náš odpusť nám to vše.
Dej nám poznat radost podle Tvé vůle, podle Tvých pravidel života, kde pomoc bližnímu bez nároků na to, že se to někdy vrátí, přináší klid a uspokojení.
Tvůj syn, náš Pán, Ježíš Kristus takto žil a trpěl za to. Chceme se mu přiblížit, poznat to pravé, Tvé, bohatství života, nabýt klidu a míru v našich srdcích.
Nechť Tvá osvěžující, léčivá, vitalizující, celistvá a harmonizující vůle prostupuje našimi těly a dušemi.
Dej nám vnitřní klid a lidskou harmonii

Amen.