ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 24.10.2010

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Radujeme se z velkých i drobných darů, jimiž nás obsýpáš. Radujeme se z každého nového dne, ze života, z úkolů a možností, z úspěchů a poučení. Radujeme se ze společenství.

Vyznáváme, že přemýšlíme o životě. Porovnáváme svůj život se svými přáními a sny. Porovnáváme svůj život s tím, co jsme měli, a co už nemáme. Porovnáváme svůj život s tím, co toužíme mít, a na co nemáme. Porovnáváme svůj život s tím, co mají jiní, a co my nemáme. Vyznáváme, že nepřemýšlíme o světě. Žijeme ve světě, který je náš, který nám patří a který nám slouží.

Prosíme, smiluj se nad námi. Prosíme, proměň naše srdce, naši mysl i naše smysly. Ať si uvědomujeme, co všechno máme. Ať si uvědomujeme, v jakém dostatku, pohodlí a bezpečí žijeme. Ať si všímáme velkých i malých darů a zázraků, jichž je plné celé Tvé stvoření. Prosíme, pozvedni naše srdce, naši mysl i naše smysly. Ať se zahledíme do dálav, výšin a hlubin světa. Je to bohatý, krásný a tajemný svět. Je to Tvůj svět. Je to svět, který sdílíme se svými blízkými a s lidmi kolem nás. Je to svět, který sdílíme s lidmi všech národů a zemí. Je to svět, který sdílíme s nesmírným množstvím všeho, co žije a naplňuje zemi. Prosíme, obživ naše srdce, naši mysl i naše smysly. Ať jsme zároveň příjemci i dárci. Ať jsme více dárci než příjemci. Ať jsme spolutvůrci Tvého a našeho společného světa.

Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Naplň nás všechny společně i každého jednotlivě světlem vděčné a veselé radosti.

Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.