ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba na červen

Hospodine,

Pane náš, dáváš nám poznat, že Ježíš plnil celý život své poslání mezi nepoctivými celníky, mezi sebespokojenými farizeji, mezi lstivými zákoníky, zuboženými nevěstkami a sebejistými boháči.

Aby nás mohl spasit, přišel mezi nás. Často jsme slyšeli jeho slovo, avšak málokdy jsme podle něj žili. Jedním dechem vyzýváme k míru a také pomlouváme souseda. Jako nástroje jeho pokoje selháváme. I v nás odhaluje veliká provinění a hřích.

Pane, prosíme tě – osvoboď nás od přetvářky, ať si nenamlouváme, že jsme lepší než ti druzí. Ano jsme vinni a prosíme pokorně o odpuštění. Učiň z nás své učedníky, kteří nikoho neodsuzují. Prosíme vlož nám do úst slova, kterých potom nikdy nemusíme litovat. Dej, ať naše působení mezi lidmi činí jejich i naše životy hodnotnější.

Amen