ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Křtiny Vojty Poláka 10.6.2007

Milé sestry a milí bratři,
jako lidé nevnímáme jen sluchem, jen skrze rozum, ale třeba i očima, hmatem –jinými smysly než je jen sluch. A nad skutečnosti života také nejen rozvažujeme a přemýšlíme, ale život také prožíváme. To jistě dobře ví i Pán Bůh, protože nás tak stvořil, ale nejen, že to ví, on to bere vážně. A tak naši víru, lásku a naději, také neposiluje a neupevňuje jen slovem, ale i tím, co smíme vidět, zakusit, prožít. Právě i skrze viditelná a hmatatelná znamení, jakými jsou svátosti. Raduji se z toho, že i dnes budeme moci takové znamení vidět, prožít, neboť dnes budeme slavit svátost křtu. Pro svého syna Vojtěcha o něj požádali Anna a Přemysl Polákovi. …pokračuj na fotoalbum…

obrazek Biblické vyznání víry – důvěry, které si rodiče Vojty sami vybrali, je zapsáno v epištole do Říma, v 8. kapitole, ve verších 35 – 39:
8,35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
8,36 Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“
obrazek 8,37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
8,38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
8,39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Pane a dobrý náš Otče,
Tebe chválíme a Tobě děkujeme za Tvou lásku, v Ježíši Kristu stvrzenou, pro kterou smíme žít život, přes všechna úskalí, v radosti i s nadějí. Tobě děkujeme za život Vojty, i za ty, které kolem sebe má a kteří ho mají rádi a starají se o něj. Za rodinu, která ho obklopuje.
A prosíme Tě, dávej mu dále i vždy znovu okoušet sílu lásky, která v Tobě má svůj zdroj.
Prosíme Tě i za jeho rodiče. I je posiluj a veď, i jim dávej moudrost, trpělivost, lásku i pokoru k jeho vedení.
Prosíme i za kmotry a všechny ty, kdo ji budou na blízku.
Prosíme i za nás, za společenství toho sboru, ať i my dovedeme být Vojtovy svědky o Tvé dobrotě, o svědky o podivuhodné moci Tvého slova, které proměňuje, obnovuje i podpírá. O moci Tvé lásky, která dovede podržet, ať již jsme dole či nahoře.

Amen.