ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Křest Nely Gažiové - 17.6.2007

Milé sestry a milí bratři,
tak jako minulou neděli i při dnešních bohoslužbách budeme slavit také svátost křtu. Spolu s Marií Bezděkovou a Emilem Gažim, kteří požádali o křest své dcery Nely, se tedy budeme moci radovat z tohoto viditelného znamení Boží milosti, které je nám všem dáno k našemu potěšení i povzbuzení ve víře. A které je, především pro Vás, rodiče Nely ujištěním , že i jí má Bůh rád a že i pro ni platí Kristova láska. …pokračuj na fotoalbum…

obrazek *1 epištola Janova, čtvrtá kapitola, verše 16. a 19. *
4,16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
4,19 My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

Pane a dobrý náš Otče,
ty stojíš na počátku všeho dobrého. V Tobě je pramen života nadějného a láskyplného. Děkujeme Ti, že to smíme vždy znovu zažívat. Děkujeme Ti, že jsme mohli zažít i nyní skrze křest malé Nely. Spolu s jejími rodiči se radujeme z jejího života. Radujeme se i z toho, co s námi a mezi námi činí Tvá láska.
Zároveň Tě však i prosíme – v tuto chvíli předně za Nely. Dávej jí okoušet sílu svého milování a provázej v celém jejím životě.
Prosíme Tě i za její rodiče a kmotry. I je posiluj a veď, i jim dávej moudrost, trpělivost, sílu, lásku i pokoru k jejímu vedení.
Tvá věrnost, kterou ani smrt nepřemohla, nechť je nám všem posilou i nadějí.

Amen