ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba - konfirmace 23. 9. 2007

Bože a náš Pane,
děkujeme Ti,že jsi nás v noci ochraňoval, že jsi nám dal probudit do Tvého nového dne, že jsme směli vstát a vidět Tvé slunce. Děkujeme Ti, že jsme se tu mohli dnes sejít k slyšení Tvého slova a k chválení Tebe.
Hospodine, jsi světlem pro naše kroky životem, Tvoje berla a Tvá hůl nás potěšují, dopřáváš nám odpočívat na travnatých nivách…
Vyznáváme Pane, že toho nejsme hodni. Ty se o nás staráš jako věrný dobrotivý pastýř o své ovce a my přesto tak často selháváme. Ženeme se dny, týdny, měsíci, roky a úplně zapomínáme na Tebe a na Tvoji přítomnost, na Tvoje odpuštění, na Tvou lásku.
Prosíme dej ať se dokážeme zastavit, ať dokážeme naslouchat Tobě i svým bližním, ať dokážeme věrně přijímat Tvou lásku, ať jí umíme rozdávat dál.
Lásku trpělivou, lásku, která se nevychloubá, která nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy.
Dej abychom i tuto neděli otevřeli svá srdce pro Tvé evangelium, které dává jistotu našim krokům a pokoj našim duším.

Amen