ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba - listopad

Pane,

říkáme, že pravda je hluboká a nikoliv mělká. Přesto žijeme na povrchu, náš duch je proudem každodenních novinek, vlnami každodenní propagandy a záplavou konvencí a senzací držen v šachu.
Hluk těchto mělkých vod brání, abychom zaslechli tóny přicházející z hloubky. Pane, víme, že hloubka je v Tobě a známe verš ze žalmu: „Z hlubin bezedných Tě volám, Hospodine.“
Jsme však v neustálém pohybu a nedovedeme se zastavit, abychom pronikli do hloubky. Proto se míjíme se svou hloubkou a se svým opravdovým životem.
Pane, dej nám sílu k cestě k Tobě, k cestě do hlubin naší duše a najít naději, která nečerpá z povrchu, na němž blázni kouzlí pochybná očekávání, nýbrž z té hloubky, v níž tušíme s chvějícím se srdcem pravdu.

Amen.