ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

červnová

Pane Bože,

Děkujeme Ti za tento den, kdy jsi nás opět pozval k sobě, k zamyšlení do společenství. Děkujeme Ti za rozmanitost stvoření – lidi, věci, přírodu, situace kolem nás. Děkujeme Ti za schopnosti a možná i omezení, která máme my sami. Dej ať je dokážeme u sebe i druhých vnímat jako dary od Tebe a jako úkoly pro sebe. Děkujeme Ti za děti, které ve křtu přijímáš. Přijímej se svým zaslíbením i nás, chybující. Pane, prosíme ukazuj nám co a jak v životě dělat, jak se svými schopnostmi i nedostatky, cíly, s naším okolím zacházet a jednat. Prosíme, abys nám byl nablízku, zbav nás od zlého, nedej propadat hlouposti, svévoli, pýše, ale ani malomyslnosti a zoufalství. Díky, že můžeme věřit, že Ti záleží na každém z nás, na našich obyčejných životech. Ale prosíme Tě také, ať právě skrze Tebe vidíme dále za svoje tužby i starosti, ať si všímáme starostí druhých a víme o své odpovědnosti za celý svět. Dej, abychom cTě sami nevytěsňovali ze svých životů, nebo Tě neuzavřeli do svých představ. Dej, ať Tvá velikost, Tvůj rozměr, který je nad naše chápání, vnímáme jako tajemství, naději a bohatství. Bože, velký, svatý, skláníme se před Tebou, skloň se , prosíme, i Ty k nám.

Ámen.