ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

květen

Pane Bože,

Děkujeme opět za tuto chvíli, kdy si uvědomujeme, že teď a tady stojíme před Tebou. Chvíli, kdy nás ujišťuješ, že Ty sestupuješ k nám. Díky Ti, pane, za naše prošlé dny, za chvíle práce, odpočinku, radostí i starostí. Za život s jeho bohatstvím, otazníky i zázraky. Za lidi, které potkáváme, kteří jsou nám blízcí, které máme rádi, které jsi nám dal a s nimiž se radujeme i trápíme.
Děkujeme za všechny, kteří ovlivňují a obohacují náš život, aniž si je osobně uvědomujeme.
Odpusť, že všem zůstáváme hodně dlužni.
Sestupuješ k nám, k nám, které znáš a víš o nás víc, než jsme my jen ochotni připustit. Prosíme, sejmi z nás naše viny, pochybnosti, bolesti, které jsou nad naše síly, naše špatné svědomí i naši zaslepenou sebejistotu.
Posiluj nás a pomáhej ve všem dobrém, co chceme a máme dělat. Ty, který snímáš tíhu a hříchy světa, Ty jsi naše naděje, k Tobě voláme, na Tebe se spoléháme.
Smiluj se nad námi.

Amen.