ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Velikonoční

Požehnaný jsi Hospodine,

náš Bože, celá země je plná Tvé slávy.
Jak dobrý je tento den, kdy se scházíme s bratry a sestrami ve Tvém jméně.
Jak dobrý je tento den, který připomíná vzkříšení, nový začátek.
Vyznáváme, že si rádi připomínáme staré příběhy. Že se rádi vracíme na stará známá místa. Že nás lákají nová stará dobrodružství. Že se držíme starých představ a starých předsudků. Že nás pronásledují staré strachy.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, obnov naši mysl, obnov naše srdce. Ať porozumíme a uvěříme, že starý příběh o dni vzkříšení je novým příběhem našeho života.
Místo vzpomínek u tichého hrobu nás čeká zemětřesení a oslňující záře za otevřenými dveřmi. Ve zmateném běhu nás zastavuje a uklidňuje Ježíš.
Bojíme se vyjít ven, a On nás zve na vzdálenou horu. Chystáme se uctívat ho, a zabývat se svými pochybnostmi, a On nás posílá: jděte v mém jméně a v mé moci.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Posiluj naši víru a pokoru, obnovuj naši naději a odvahu. Spoj nás v duchu a pravdě se všemi svými učedníky po celém světě.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.