ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

květen

Hospodine, Otče náš všemohoucí stvořil jsi nebe i zemi, vody a pevniny, rostlinstvo i zvířata. Nakonec jsi stvořil člověka – nás lidi a předal nám své neskonalé nádhérné dílo, abychom zde hospodařili, abychom tuto překrásnou zemi spravovali. Požehnal jsi všemu životu na zemi, požehnal jsi i každému člověku na zemi. Nejen darem života, ale i požehnáním do života. Každému z nás jinak, jinými schopnostmi, jinými vlastnostmi,. někomu darem hudby, duchovním slovem, organizačním, šikovností, vytrvalostí, síly a mnohé jiné. Ne vždy se nám se nám to daří, ne vždy se máme čím chlubit. Je to proto, že Tě Pane plně nechápeme, že neumíme plně žít podle Tvé vůle i když se o to snažíme, i když se to neustále učíme. Neumíme plně žít v lásce , v porozumění a vstřícnosti vůči jiným. Často se necháváme unést touhou po zbytečnostech, po bohatství, úspěchu a ovládá nás pýcha, samochvála a pokrytectví. Podal jsi nám důkaz o své milosti a lásce , ten nejvyšší: obětoval jsi, Pane, svého syna, Ježíše Krista. V jeho oběti jsi všemu lidstvu daroval naději do budoucnosti ale i odpovědnost, daroval jsi nám tuto církev i tento sbor, kde se scházíme, abychom si připomněli Tvou vůli, slyšeli a vnímal Slovo Boží. Děkujeme Ti, za dar této krásné země, za oběť Tvého syna Ježíše Krista, za požehnání, kterých si mnohdy ve své nevědomosti ani nejsme vědomi a prosíme Tě za odpuštění naší nedokonalosti nejen ve víře, ale i v lásce k bližním. Děkujeme Ti za tento sbor i za tento den. Otče náš, prosíme Tě, dej, ať zlomíme svoji pýchu, dej nám hledat pokoru. Když se zabýváme zbytečnostmi, dej, ať vždy dokážeme vzhlédnout k Tobě, pane. Prosíme Tě, dej každému člověku dohlédnout na svůj obzor Tvého požehnání, dej nám sílu pokorně snášet to , co nemáme sílu změnit a naopak odvahu k tomu nač stačíme, abychom to na tomto světě změnili. Prosíme Tě , Otče náš, o rozum, který správně rozezná, co změnit můžeme a na co naše síly nestačí. Ty jsi, Pane, ta cesta, pravda i život. A proto Tě pane prosíme. veď naše kroky cestou poznání pravdy k naplnění smyslu našich životů podle Tvé vůle.

Amen