ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

říjen

Hospodine, sešli jsme se opět po týdnu v našem malém sboru, abychom se k Tobě obrátili, a rekapitulovali proběhlý čas. Stalo se mnoho dobrého i nedobrého v našich životech, v práci, v rodinách a v osobních vztazích, nejen u nás, ale na celém Tvém světě. Mnohé nechápeme nebo nerozumíme, proč se tak stalo, častěji ale nechceme, protože to znamená přiznat si svůj vlastní podíl.

Někdy se nám, pane, od Tebe dostává pomoci tam, kde to ani ve snu nečekáme. Posíláš nám do cesty setkání s lidmi , kteří nám nečekaně pomohou. Na druhé straně však nedokážeme sami pomoci tam, kde jsme pomoci mohli. Necítíme potřebu, cítíme se nejistí, bojíme se. Jsou to pane Tvé vzkazy nám a děkujeme Ti za ně. A proto Tě pane prosím. Dej, ať aspoň trochu umíme ve Tvých vzkazech číst, dej, ať Tvé vůli aspoň trochu rozumíme, Ty přece víš, že se to učíme, že se o to snažíme a že to stále moc neumíme.

Snad je to naše vlastní pýcha, nebo naše pohrdání jinými lidmi, které jsme nepovažovali za své bližní. Bože, Otče náš, znovu Tě prosím, dej, ať zlomíme svoji pýchu, dej nám v Tobě hledat pokoru. A snad jsme spěchali za nákupem, nebo za autobusem cestou z práce, abychom pro sebe něco stihli, udělali, co jsme tak i tak nestihli a neudělali a co jsme spěchali pro sebe získat a nakonec to i ztratili. A tak Tě pane opět prosím. Když se trápíme zbytečnostmi, dej nám vzhlédnout k Tobě vzhůru. Dej nám dohlédnout na obzor, který jsi nám každému dal, dej nám smířit se vším, co máme pocit, žes nám vzal.

Prosím Tě Hospodine o sílu snášet pokorně to, co nemáme sílu změnit a prosím Tě o odvahu k tomu, abychom to, na co stačíme, abych na tomto světě pozměnili. Prosím Tě o prostý rozum, který nám dovolí vůbec rozeznat, co se změnit nedá a co se změnit dá.

Tvé milosrdenství a láska k nám lidem, pane, jsou věčné a nekonečné. Pro naše spasení a odpuštění se obětoval i Tvůj syn Ježíš Kristus, který je pravdou, cestou i životem. Náš dík za Tvé milosrdenství a Tvou lásku nelze slovy vyjádřit. A tak Tě pane nakonec prosím, naplň naše srdce Tvým slovem. Otevři našim duším Své slovo, pomoz nám, abychom se celým životem obrátili k Tobě a uměli žít podle Tvé vůle.

Ámen.