ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

leden

„Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“

Hospodine, Otče náš, děkujeme Ti za probuzení do dnešního mrazivého dne. Máme za sebou druhý týden v novém roce, kdy jsme mnozí opět zapojeni do koloběhu současného uspěchaného světa, plného práce, stresu, úspěšní i méně úspěšní, spokojení i méně spokojení. V rychlém běhu nám mnohým ani nezbývá mnoho času na odpočinek, osvěžení duše a mysli, vnímat krásu zimy ani na Tebe pane, na Tvé slovo. Je to i naše vina pane, odpusť nám to. Děkujeme Ti za tuto chvíli, ve které si připomínáme nejen to, že jsi nás stvořil k obrazu svému, že se ptáme a hledáme naději pro sebe i pro své bližní, ale i to, abychom každý svým dílem obrodili náš život k pravdě, lásce a spravedlnosti, abychom naše životy vytrhli z bezduchosti. Pane, neustále nám podáváš pomocnou ruku, ale díky naší polovičatosti, povrchnosti a vlastnímu sobectví ji opouštíme. Děkujeme Ti za možnost návratu k Tobě. Jako jasné slunce z temnoty jsi nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, který naplnil svůj život láskou k bližnímu , k potřebnému, vždy v pravý čas, v pravou chvíli svého života ukázal svou svobodu od úsudků od hrozeb bezohledného okolí ať činem nebo slovem. Hospodine, Bože náš, prosíme Tě, dej nám sílu pravého poznání lásky, pravdy a spravedlnosti, abychom uměli rozlišit, co život v Tvém duchu ubíjí a ničí, co ke skutečnému životu vede. Prosíme Tě o odvahu k upřímnosti, o rozvahu a klid v našem konání, v hlase našich slov. Prosíme Tě, dej nám sílu zbavit se naší polovičatosti, povrchnosti a sobectví. Dej nám důvěru nebát se vyjít ze zaběhaných cest současnosti. Víme, že to není a nebude snadné a děkujeme Ti, že jsi stále s námi.

Amen