ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

září

Hospodine, Bože náš, děkujeme Ti za probuzení do tohoto dne, za slunce, trávu, podzimní květiny a plody. Děkujeme Ti za tento krásný svět, který jsi stvořil, i za životy které jsi nám svěřil. Pane, Ty nikoho nesoudíš, nikoho nevyháníš, nikoho neodmítáš, naopak Tvá nekonečně otevřená milost nás stále přijímá vlévá do našich zmatených duší novou a novou naději a sílu. Cítíme se unavení a vyčerpaní, uzavření vlastními radostmi, starostmi a touhami. Necháváme se zmást propagandou bohatství, touze po moci a úspěchu, která se nás snaží od Tebe odloudit. Bože, Pane náš, prosíme odpusť nám naši nestálost a slabost. Přestože se stáváme zajatci svých úzkostí a strachu, Ty nás stále voláš zpět k sobě, Ty sám za námi přicházíš a tak u Tebe, Pane nacházíme nejen útočiště, ale i vždy připravenou pomoc. Přišel jsi za námi i ve svém synu, Ježíši Kristu, který svým duchem prolomil hráze sobectví a pýchy, které si lidé postavili v sobě i kolem sebe. Přijmi naše tiché poděkování. Prosíme Tě, pane, o kající srdce, které si neosobuje žádné nároky, dej, ať se stáváme Tvým nástrojem hledání naplnění odkazů evangelia, dej uposlechnout Tvému hlasu. Prosíme, naplň nás svou láskou, svou nadějí tak, aby naše kroky šli Tvou cestou, abychom nalézali Tvou pravdu, abychom žili podle Tvé vůle.

Amen.