ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

2. adventní modlitba

Máme za sebou týden Adventu, doby očekávání na Tvůj příchod, Pane.
Ty víš, jak jsme využili tu dobu, kterou jsi nám dal ke zklidnění, ztišení a přemýšlení o Tobě, sobě, druhých.
O přicházející velké události narození, šanci jejího pochopení.
O světle, které je tak dobré vidět před sebou, o hlasu andělů, které je tak moudré poslechnout a vyjít na cestu.
Jak často jsme v těch 6 dnech na tohle mysleli, kolikrát jsme s pokorou vzpomněli na svá selhání ve vztazích k bližnímu svému – a tedy k Tobě.
Jak často jsme se dokázali ve Tvém 1. týdnu přibrzdit v letu za obstaráváním věcí snad nezbytně potřebných, které zaplňují náš život…
Mockrát to opravdu nebylo. Místo abychom s očima a srdcem dokořán vyhlíželi Tvoje posly, hodí se na nás spíš starý refrén: „spěchám, spěchám – a kam, to pámbů ví“.
A Ty Pane opravdu víš?
Prosíme, učiň, že vystoupíme z hlučícího davu a nech nás poodstoupit do ticha svých modliteb.
Málo jsme se připravovali a tolik od Tebe dostáváme.
Děkujeme Tvé štědrosti, Tvé laskavosti.
Tvé trpělivosti s jakou nás – i přes naše odbočky roztěkaného spěchu – vedeš ke svým jeslím.
Děkujeme, za Tvůj čas ve kterém k nim smíme jeden s druhým dojít, za čas, kdy je každému snáze než jindy zaslechnout znovu tu radostnou novinu, děkujeme.
Za čas připravený k očekávání a čas těšení, čas plný blízkosti, čas naděje, čas Tvůj.

Dovol, Pane, ať těch dalších dvakrát 7 dní ho dobře naplníme.

Amen.