ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

4. adventní

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Jak dobrý je Tvůj dům. Jak dobrý je Tvůj den. Jak dobré je shromáždění kolem Tvého slova.
Vyznáváme, že jsme zavaleni množstvím slov. Mluví blízcí i vzdálení. Mluví na nás i na sebe navzájem. Mluví jen tak.
Vyznáváme, že většina slov jde kolem nás. Slyšíme a neposloucháme. Slyšíme a nedbáme. Slyšíme a nic to pro nás neznamená.
Vyznáváme, že nám množství slov vlastně vyhovuje. Bez nich by bylo ticho.
Bez nich by bylo prázdno. Bez nich bychom byli sami.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, nauč nás slyšet a poslouchat. Nauč nás v záplavě slov uslyšet slovo určené právě nám.
Prosíme, dej nám pokoru a odvahu vzít slovo vážně. Vzít vážně slovo, které nám říká přijmi, jdi, učiň, vyřiď, počkej, vydrž.
Prosíme, dávej nám víru a naději, když Tvé slovo doznělo, a jsme se svým úkolem sami. Víru a naději, že jsi s námi, právě když jsme na to sami.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Spoj nás se všemi svými věrnými. Ať společně s nimi neseme slovo. Slovo od Tebe a slovo o Tobě.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.