ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 13.1.2008

Otče náš,

dal jsi nám velký dar. Dokážeme se vědomě a svobodně rozhodovat. Můžeme volit své činy a též postoje v každodenních životních situacích. Další velký dar, který od Tebe máme, je naše svědomí, hlas naší duše, který nám velmi tiše, ale zato soustavně napovídá, jak se zachovat.
Čím častěji vědomě volíme své postoje a činy tak, aby byly v souladu s naším svědomím, tím svobodnější je náš vnitřní život.
Děkujeme Ti za tyto dary.
Děkujeme Ti za to, že k nám vytrvale promlouváš hlasem našeho svědomí, děkujeme Ti za to, že nám vytrvale ukazuješ tu naší správnou cestu, každému z nás trochu jindy, ale přesto vedoucí ke stejnému cíli – cestu k Tobě.
Přiznáváme, že se nám vždy nedaří tyto Tvé dary plně používat. Nedokážeme vždy vykonat správný čin, nedokážeme vždy poslechnout hlas svého svědomí.
Dej nám, prosíme, moudrost, abychom si velikost těchto darů více uvedomovali.
Dej nám, prosíme, vytrvalost a odvahu, abychom je dokázali dobře používat v každodenním životě.

Amen.