ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 27.4.2008

Hospodine, Pane náš,

mnoho dobrých věcí dostáváme a dovedem za ně být vděčni. Máme se docela dobře, nemůžeme si stěžovat.
Ale podívej se na nás důkladně, pohleď do našich srdcí a duší. Uvidíš, jak jsme vnitřně ubití a zprahlí.
Jak, zápasíme, a někdy už skoro vzdáváme, o to, abychom se nenchali otupit,
abychom se nenechali nachytat a nepřijímali mentalitu bezhlavého stáda, laciného světa, reklamní hesla, pseudožitvotní moudra vedoucí jen k lhostejnosti a neodpovědnosti,
abychom neusilovali o pouhé zdání čistoty, zdání dobrých vztahů, zdánlivé manželství a zdánlivou rodinu, zdánlivé společenství bratří a sester.
Pane,
dej nám toužit po pravém životě, po ryzosti a pravdě,
dej nám přicházet v pravdě a poctivosti k Tobě, jenž jsi Pastýřem i pastvinou, studnicí i vodou živou.
Slituj se nad námi, Pane, Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se a daruj nám svého ducha, svou sílu a věrnost.

Amen.