ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba na červen

Milý Pane Bože,

přistupujeme před tebe s díky za vše, co od tebe dostáváme, děkujeme, že naše životy mají před tebou cenu, že jsou ve tvých rukou, děkujeme, že nás přijímáš, že dáváš našim životům vážnost a závažnost, že můžeme dokonce se svými malými obdarováními a schopnostmi přispívat k růstu tvého království na zemi.
Přiznáváme, že máme často malou víru, že se nedokážeme spolehnout na tvé slovo, na tvé evangelium, že neprožíváme vnitřní proměnu, kterou od nás žádáš a kterou nám slibuješ. Často se obáváme nových situací a problémů, obáváme se, že v nich neobstojíme.
Prosíme, ukazuj nám, že jsi s námi, že nás neopouštíš v žádné době, ani dnes, kdy často nevíme, kde je pravda a kde je lež, kde je třeba napnout síly, a kde se odevzdat do tvé vůle. Ukazuj nám, že jsi stále uprostřed nás, že nám otevíráš oči a dáváš nové možnosti, že nás zveš ke službě dobré zvěsti mezi lidmi.
Dej ať mezi námi roste tvé království, buď mezi námi a dej nám vytrvalost v konání všeho dobrého. … Amen