ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba - červenec

Ježíši Kriste, pane náš,

každé ráno se probouzím a uvědomuji si Tvou oběť za nás. Všichni jsme děti našeho společného otce, Hospodina. Obdivuji jeho stvoření, celý svět, obdivuji dar poznání, který mi byl dán. Liské stvoření svůj obzor a poznání stále rozšiřuje. Věda a technikja se zdá být bez hranic, její postup vývoj již ani nejsem schopen sledovat a vnímat.
Ale málokdy toto poznání slouží všem lidem. Je podřízeno v plné míře penězům a moci, bezohlednosti a nenasytnosti, není dostupné všem podle jejich potřeb. Pro samotného člověka to je neřešitelný problém. Cítím vlastní vinu, že podléhám vlivu peněz a moci, ale i neschopnost bránit se, přemoci se pomáhat potřebným. Bojím se, že bych se tím sám zničil. Mnohé v životě ještě dokáži, ale mnohé zkazím nebo nedotáhnu do konce. Je to moje hřivna, kterou vlastně ani neznám, se kterou se občas rád chlubím, se kterou ale neumím podle Tvé vůle nakládat.

Cítím se bezradný a bezradný, nejsem a nikdy nebudu schopen Tvé oběti Pane.

Prosím Tě pane, dej mi plně poznat mé poslání, mé schopnosti, ať se nezabývám tím, co nejsem schopen změnit i když to tíží mne i mé bližní. Dej, ať má duše a mé tělo unese toto břemeno života a odpovědnosti, ať se opět mohu radovat z daru života, ať neztrácím víru, ať opět nacházím smysl života podle Tvého ducha a vůle. Dej ať se Tvá vůle proměňuje v realitu a posilňuje vše dobré na tomto světě.

Amen.