ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba listopad

Pane,

Setkáváme se dnes a denně s nespravedlností, s pýchou a násilím.
Říkáme , že boží mlýny melou pomalu a myslíme tím, že na každého jednou dojde, že bude potrestán. A trest, že bude podle našich představ o spravedlnosti.
To říkáme o jiných, sami si myslíme, že se nás to netýká. To říkáme ve slabých chvílích, jsme-li unaveni a zemdleni. To říkáme, přemoženi nevěrou.
Vzpomeneme-li si však na Tvoje slovo, Pane;
uvědomíme si, že i my jsme zkoumáni, že i my budemem souzeni za svou nespravedlnost.
Pane,
prosíme Tě, drž nás pevně při vědomí, že jediná správná cesta slalomem mezi pokušením k nespravedlnosti je cesta ke Kristu.
Chraň naše srdce před šípy svévolníků.

Amen.