ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

poslední 28.12.2008

Bože, otče náš, přečkali jsme noc a dočkali se jitra.
Setkáváme se tento rok v našem malém společenství naposledy. Je to období bilancování a nových předsevzetí.
Máme za sebou další rok života, který jsi nám dal. Děkujeme. Mnohokrát jsme se ocitli v ohrožení, mnohokrát prožívali radost a spokojenost. Dopřáváš nám života, přidáváš času a za to Ti, Pane, děkujeme.
Daroval jsi nám zemi k životu a rozum k naplněnní života. Ale nemáme se čím chlubit, naše výsledky převážně nejsou podle Tvé vůle..
Žijeme v době, kdy jsme utvrzováni v přesvědčení, že kolem nás vládne demokracie, právo a spravedlnost. Ve skutečnosti vládne lhostejná honba za bohatstvím, krutou a bezohlednou mocí prodtředníctvím bezpráví. Tvrdě vyžadují, aby se jim otrocky sloužilo. Je to opačná služba, než které se učíme od Tebe Pane, od Tvého syna Ježíše –Krista. Jsme slabí, zvláště žijeme-li pod tlakem, nejsme schopni plně naplňovat Tvůj vzkaz a poslání Ježíše Krista. Nevíme, kterým směrem napnout síly, kde můžeme být užiteční a kde nemá smysl plýtvat našimi silami.
Máme problémy s vírou, podléháme i svým sobeckým potřebám a bližní, potřební zůstávají stranou. Nejsme schopni oběti vlastního života, jakou jsi vystavil svého syna Ježíše Krista. Je jednodušší podlehnout zlu, podrobit se mu, než proti němu bojovat. Je těžké uvěřit tam, kde vládne zlo. Přesto vše zlé nás utvrzuje v tom, že to takto nechceme, že nás to trápí a chtěli bychom, aby se to změnilo. Proto stále hledáme tu správnou cestu, cestu za Tebou, tvým slovem, Tvou vůlí.
Žádné zlo, lhostejnost, bezohlednost a nenasytnost nevyřeší morální počiny člověka.
Pane, odpusť nám naše selhání, nesplněné sliby, i naši lhostejnost, neboť i nás naše svědomí tíží.
Máme ale stálé zázemí, jsi to Ty Pane, tvá neustále podána pomocná ruka, tento náš malý sbor, celé křesťanské společenství. V Tobě je vždy útěcha i jistota.
Je dobře, že si své nedostatky a neúspěchy připomínáme, je to vklad do další cesty životem, je to směr, který hledáme, který chceme následovat. Každý sebemenší krůček podle Tvé vůle je dobrý a my se z něj radujeme a děkujeme za něj.
A proto Tě prosíme, dej našim srdcím i rozumu intenzitu Tvé vůle, dej laksavost a mírnost našemu projevu a našim slovům, dej užitečnost našim činům a našemu konání.

Amen.