ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

1. modlitba leden

Hospodine, Bože svatý a věčný.

Zjevuješ nám pravou moudrost v Ježíši Kristu. Zveš nás na cestu následování. Pro Tebe tak jednoduché, pro nás složité. Opravdu složité?
Prosíme odpusť nám, že my malověrní si chceme zařídit svůj život podle svého, protože ta Tvoje cesta je tak zvláštní. Naše hříchy jsou těžké a táhnou nás ke dnu,
A pak: opravdu bude Tvoje ruka tak blízko, jako u Petra? Dnes ráno jsme sem přišli, abychom společně vyznali, že chceme následovat Krista, přidržet se ho a podrobit se jeho zákonu.
Tebe prosíme, neopouštěj nás, posiluj nás ve víře.
Přiznej se Duchem svatým ke zvěstování svého slova. Požehnej našim modlitbám. Spoj nás v jednotě víry se všemi, kteří Tě dnešní ráno oslavují.

Amen.