ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 1.2.2009

Pane,
sešli jsme se dnes, v novém roce, již po páté. Z nového roku uběhl měsíc, ale nic nového v tomto roce zatím nebylo.
Jsme slabí. Porušili jsme již všechna novoroční předsevzetí. Nehubneme, kouříme, k blížním se chováme nehezky. Vdovám a sirotkům nepomáháme.
Pane,
sešli jsme se dnes, abychom slyšeli Tvé slovo a Tvým slovem se posílili.
Víme, že v Tvém slově je pravda. Víme, že Tvé slovo nás obrací na stranu lásky a milosrdenství.
A s láskou a milosrdenstvím dokážeme pomoci vdovám a sirotkům. Dokážeme se chovat hezky k svým bližním.
Pane,
prosíme, ať Tvé slovo nás posílí. A mi budeme mít sílu žít v lásce.
Pane,
vlož na nás svého ducha, abychom se stali Tvými služebníky.

Amen