ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 1.3.2009

Pane Bože,

děkujeme Ti za tuhle společnou chvíli zastavení.
Děkujeme Ti za život, za uplynulé dny, za věci a chvíle samozřejmé i za vše, co je nám vzácné.
Za zdraví, naše domovy a rodiny, přátele, přírodu, práci , jídlo, kulturu i všechny příjemené výhody naší civilizace.
Děkujeme Ti za ujištění, že Tvá nepochopitelná a lidsky nepopsatelná velikost, sláva a láska je víc, néž naše každodenní radosti, stesky, otázky, únavy.
Úkoly a situace, které prožíváme, můžeme žít v důvěře ve Tvou blízkost a pomoc. Za to Ti Pane děkujeme a moc prosíme – ujišťuj nás o tom zase a znova.
Jsme tak slabí i když umíme mluvit nahlas a jednat sebevědomě, tak malé víry, tak pochybující, chybující.
Pane, Ty nás znáš, chceme své bolesti, hříchy složit u Tebe, prosit Tě o trpělivost i odpovědi na naše otázky a nejistoty, prosit Tě o pokoru, prosit o odpuštění, že na Tebe tak málo spoléháme, že tak málo myslíme na druhé, že nepřiznáváme své chyby, že milujeme, abychom byli milováni.
Pane odpusť, že bychom chtěli přijímat jen dobré věci a tím podmiňujeme i vztah k druhým i k Tobě.
Pane, tolik potřebujeme slyšet Tvá napomenutí, Tvé překvapující slovo, ujištění o pomoci.
Prosíme Tě o něj dnes, pro sebe i pro všechny shromážděné, všechny naslouchající na celém světě. Nauč nás s pokorou přijímat složitosti života, ale současně Tě moc prosíme, zbav nás i naše blízké od zlého.
Ámen.