ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

3. modlitba leden

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Tys nám daroval mnoho dní a mnoho roků. Tys nám připravil dnešní ráno a toto shromáždění. Společně se radujeme z nádhery Tvého stvoření a z moci Tvého slova.
Vyznáváme, že si libujeme v roli diváků a soudců. Rádi sledujeme a hodnotíme jiné lidi, jejich myšlenky a činy.
Vyznáváme, že často hledáme spravedlnost, rovnost a jistotu.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, otevři naše oči a uši, naše srdce a náš rozum. Ať nejsme diváci nebo soudci. Ať myslíme, jednáme a žijeme jako Tví vyslanci a pracovníci. Jako písmenka Tvého slova, jímž tvoříš svět.
Prosíme nauč nás chápat, že Tvůj svět nestojí na spravedlnosti, rovnosti nebo jistotě. Že vzniká, mění se a září Tvým slovem, Tvým milosrdenstvím a Tvou věrností.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Spoj nás v duchu a pravdě se vším Tvým lidem všech míst a věků. Ať jsme laskavým zrcadlem sobě navzájem. Ať jsme světlem a povzbuzením všude, kam nás posíláš.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.