ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba 29.3.2009

Pane Bože,

děkujeme Ti za dar Tvého slova.
Děkujeme Ti za to, že nám skrze písmo ukazuješ směr. Že nás nutíš k zamyšlení.
Odpusť nám, že se občas oháníme svým rozumem a svou rozumností jako štítem. Snažíme se prosadit ve světě, kde žijeme, ale v každodením tlukotu a tepu dějů kolem nás Tvůj hlas někdy neslyšíme.
Kdybychom naslouchali, pak bychom si uvědomili že nás zveš k sobě i přesto, že dokonalí nejsme a všemu nerozumíme.
Slyšeli bychom, že pro víru v Tebe rozum nestačí, je třeba dát také srdce.
Prosíme Pane, stále nám předávej svou moudrost a lásku. Tu moudrost, která je jiná než ta naše. Tu moudrost, která přijímá i pro nás nepochopitelné.
Pane Bože, buď s námi stále.

Amen.