ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 19.4.2009

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy.
Ze svých domovů, cest, starostí a prací se radostně scházíme slyšet, mluvit a zpívat o Tvém slově.
Vyznáváme, že si někdy myslíme, že máme málo peněz, málo času, málo lásky. Že máme mnoho starostí, mnoho nejistot, mnoho bolestí.
Vyznáváme, že si někdy myslíme, že se nám děje nespravedlnost. Že jiní se mají lépe než my.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, otevři naše srdce i mysl, abychom ochotně šli po cestě, na niž nás posíláš. Abychom pokorně přijímali všechno, co nám na tuto cestu dáváš. Prosíme, otevři naše srdce i mysl, abychom radostně dávali víc než dostáváme. Abychom spoléhali na Tebe jako na záruku. Ty dáváš a přidáváš. Prosíme, otevři naše srdce i mysl, abychom vytvářeli společenství dospělé lásky. Abychom vytvářeli prostor zralého lidství, kde zázraky jsou skutečností.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Obdaruj nás milostí víry, naděje a lásky. Připravuj nás jako služebníky dobré a věrné. Posílej nás do všech míst a do všeho podnikání jako zvěstovatele evangelia. Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.