ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 3.5.2009

Hospodine,

Pane náš, Ty jsi naše síla
i když Tě nedokážemen postihnout,
Ty jsi naše spása
i když naše víra zápasí s pochybnostmi,
Ty nám odpouštíš
i když nám schází síly k úplnému přiznání a dokonalé lítosti.
Ty nás máš rád
i když my nejsme dokonalí v lásce.
Tak věříme, Pane, ač nemáme dokonalé poznání ani stvrzenkus nebeským razítkem,
tak se opíráme o svědectví druhých,
o zkušenosti zápasů víry, jimiž jsi nám projít,
o evangelium Tvého syna, Ježíše Krista,
o solidaritu ve společenství Tvého lidu,
o naději, kterou nečekaně – snad z Tvého Ducha – dostáváme
a a že z této víry smíme žít,
za to Ti Pane děkujeme.

Amen