ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 31.5.2009

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Radujeme se a veselíme z Tvého rána a z Tvého dne. Jásáme nad Tvými znameními a zázraky. Vyznáváme, že hledáme moudrost a dobro. Snažíme se být užiteční a stateční. Toužíme žít spravedlivě a poctivě. Vyznáváme, že ve světě kolem sebe se setkáváme spíše s lhostejností než s moudrostí, se sobectvím spíše než se spravedlností, s malostí spíše než se statečností.
Vyznáváme, že v nás samých je mnoho omezenosti a nedokonalosti, mnoho slabosti a pošetilosti.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, očisť svým duchem naše oči, ať přes šeď, špínu a bídu spatřujeme zářící slávu Tvého světa.
Prosíme, přetvoř svým duchem naši mysl, ať mezi překážkami, zmatkem a trápením rozeznáváme pravou cestu – cestu od Tebe k Tobě.
Prosíme, připrav svým duchem naše srdce, ať mocí své nepatrnosti a neúplnosti přispíváme k plnosti lásky a bohatství života Tvého lidu a celého Tvého stvoření.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Naplň nás svým svatým duchem, ať s odvahou a odhodlaně mluvíme svým jazykem Tvé slovo a hlásáme svými činy Tvou chválu.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.