ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 26.6.2009

Pane Bože, pro Ježíše Krista náš dobrý Otče,
nepostižitelný, neuchopitelný a vždy svobodný ve své lásce a samotném bytí.
Nikdo tě nemůže pochopit do krajnosti. Nikdo z lidí nesmí mít patent na to, jaký jsi a jak jednáš. Vyznáváme, že často jako církev i jako jednotlivci jednáme, mluvíme a vztahujeme se jeden k druhému i tobě, jako bychom tě znali, jako bychom tě vlastnili, jako bychom snad byli Tebou. A přitom jsme ve svých vztazích tak nedokonalí, naše životy jsou plné zmatků. Nerozumíme jeden druhému, nerozumíme ani přírodě, která nás obklopuje. Naše srdce je stále zaměstnáváno nepodstatnými věcmi a takové pak bývá také ovoce naší práce i našich životů. Zmatené a hořké.
Věříme, že ty máš moc toto vše změnit a napravit, když se na Tebe spolehneme a vydáme ti celou svou existenci, celé naše já, abys ty nás nasměroval a naplnil novým obsahem, tak jako se naplňuje džbán čistou pramenitou vodou. Děkujeme Ti, že jsi nám dal a stále dáváš svědky, kteří neohroženě a statečně o Tobě svědčí svými životy i mučednickou smrtí ve víře ve Tvou moc, vzkříšení a Tvé království. Prosíme tě v tuto chvíli, buď s námi přítomen svým Duchem svatým, abychom slyšeli a pochopili, co nám říkáš a abychom podle toho také uměli žít. Buď přítomen svým požehnáním všem shromážděným křesťanům všude na světě.

Amen.