ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba 4.10.2009

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Jak dobrý je Tvůj dnešek. Jak dobré je toto shromáždění ve Tvém jménu.

Uvědomujeme si, že žijeme ve společnosti, která si o sobě a o světě vytváří svévolné a sobecké představy. Její pohodlnost a strach všude vidí nepřátelství, spiknutí a boj.
Uvědomujeme si, že žijeme ve společnosti, v níž množství zákonů, předpisů, příkazů, zákazů a pravidel často slouží jako nástroj a zbraň jedněch proti druhým.
Uvědomujeme si, že žijeme ve společnosti, která odmítá nést odpovědnost, námahu a bolest. Která se před rozhodnutími a činy skrývá do mlhy polopravd a výmluv. Která před budoucností strká hlavu do písku.
Vyznáváme, že jsme si na to všechno skoro zvykli. Že nám to skoro nepřipadá divné.

Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, navrať nás k sobě.
Ať se navrátíme k Tobě. K počátku a konci všeho.
Prosíme, ať poznáme a uvěříme, že náš život, každá naše chvíle, každé naše rozhodnutí, každý náš krok a čin mají smysl jen ve Tvém duchu a jménu. Na cestě od Tebe k bližním. A společně k Tobě.

Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Ať je povzbuzením, školou a příkladem pro nás i pro ty, kdo jsou nám svěřeni. Spoj nás v duchu a pravdě se všemi věrnými všech míst a věků.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.