ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitby

Modlitby členů našeho sboru v rámci prvního čtení našich bohoslužeb.

Modlitba 27.2.2011

Pane Bože,

díky za dar víry a lásky,
díky za naději v nemocech i strastech,
díky za dar činů, kterými lze uskutečnit úmysly našich myslí a srdcí,
díky za dar Tvého Ducha, který vede naše kroky tam, kudy bychom se sami stěží vydali….

Smiluj se Pane nad naší malověrností a vlažností,
smiluj se nad slabými a nemohoucími tohoto světa…

Prosíme, odpusť nám naše nepravosti,
prosíme, veď nás Tvou cestou víry,
prosíme, dej nám novou sílu a odhodlání, prosíme, uzdravuj naše duše, posiluj naše těla arozjasňuj i naše mysli, abychom vždy věděli…

co je i v dnešním světědobré, Tobě milé a dokonalé..

Amen

modlitba 13.2.2011

Pane Bože,

není snad dne, kdy si neposteskneme, že ztrácíme víru
.. ztrácíme se ve světě, jenž nám přestal být útulným, přestáváme věřit sobě a svým cílům
… skuhráme si a cítíme se vyčleněni, obráni o Tvou oporu, znervózňuje nás, že ji zřetelněji necítíme
… značky našich cest blednou, někomu se ztratily úplně…
Pane Bože, když nevidíme Tvá znamení, jdeme správně?
…jen s vypětím se prodíráme omotáváni mlhou a mlčením…
Pane, neslyšíme Tvůj hlas a písmenka Tvého Slova se rozsypala
… stojíme a naše jasné ukazatele někdo přeškrtal a právě strhal ze sloupků
… ocitli jsme se bez směřování
… kde jsi?
… Pane, ozvi se nám…
…jak máme znovu vyjít a jak můžeme v tom tichu sami někam pokračovat?
… opustil jsi nás?
..kam si odešel?
…proč jen mlčíš?
…až sem Tvé šipky zřetelně vedly a s lehkostí jsme podle nich kráčeli údolím nástrah…
četli je – vysoko na mostech nad rozbouřenými vodami
…teď leží zpřeházeny v prachu – nedávají smysl, nejsou
… snad jsme nebyli nevděční ?
… snad jsme svou radostí poděkovali za každý den na Tvé cestě?
… přáli jsme druhým, sami rozdávali
…cítili jsme se povoláni, jistí Tebou
…kam se teď máme obrátit?
Pomoz, prosíme, prosíme, Pane, dej nám víru – to čiré spolehnutí se
… aniž bychom museli vidět znamení a zaslechnout Tvoje oslovení
… prosíme o důvěru v to tak prosté spolehnutí na Tebe
… o Tvého Ducha: ať v nás nepřestává obnovovat víru, že přes všecko s námi jsi
… důvěru svých dětí, která dovolila Izákovi unést naštípané dříví na svých zádech a kamením stoupat spolu s Abrahamem
… krok za krokem, vedeni jen nadějí, že ty sám si vyhlédneš beránka
… i my máme stejnou naději – díky, pane Ježíši…

Ámen

Archivy roku 2011

Archivy roku 2006

Archivy roku 2005