<%WebNadpis%>

Fotoalbum našeho sboru

Dětské vánoční hry

2009 - Vánoční hra o smrti, dítěti a andělu

Tradiční dětské vánoční představení připravila podle hry PhDr. ThMgr. Luďka Rejchrta, texty upravila případně doplnila Hanka Šormová.
Jak už se stalo zvykem v našem sboru, opět s živou hudbou vedenou Janem Prančlem, jednoduchými ale vkusnými kulisami Zuzany Aneltové.
Nemenší dík patří i Mariánce Pittnerové a Miriam Neubertové za každoročně se zlepšující technické zázemí.
Poslední nemalý dík patří rodičům a příbuzným dětí – herců, kteří se aktivně spolupodíleli na kostýmech a celkové přípravě hry.
Na konci, po představení, byli všechny děti herci i neherci obdarováni malými dárečky.

Dětská vánoční hra 2003

Dětská vánoční hra 2004

Rytířstvo nebesské aneb o žebříku, písničce a světu v temnotách

Napsal Zdeněk Šorm, úprava pro náš sbor Hanka Šormová, kulisy Zuzana Aneltová a Tomáš Pokorný, hudebbní doprovod kytara, flétny a housle pod vedením Jana Prančla.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci hry podíleli, tvorba kostýmů, nalíčení herců, doprava do domova odpočinku v Krabčicich, která díky výpadku autobusu byla narychlo zajištěna nezištnou pomocí rodičů – svoz auty.

Vánoce 2008 - Aby nás nezahanbili osel, vůl a kráva.

Hru autorů Zdeňka Šorma a Pavla Dvořáčka tradičně pro náš sbor upravila Hanka Šormová. Tradiční jsou i pomocníci, Tomáš Pokorný, který hru natáčel, Zuzana Aneltová a její ručně malované plátěné kulisy, Marta Kuchtová, Mirijam Neubertová a Marijánka Pittnerová – organizace průběhu hry, živý hudební doprovod v podání Jana Prančla – kytara, sestry Mikoláškové – flétna a varhany.
Nemalý podíl měli i obětaví rodiče dětí – herců.
Všem srdečně za krásnou podívanou děkujeme.

Vánoční hra - 2006

Žěbrácká opera, aneb boží dílo pro žebráky

Napsal bratr farář Jaroslav Fér, úprava pro náš sbor Hanka Šormová, kulisy a rekvizity Tomáš Pokorný, živá hudba, Jan Prančl, Tadeáš Moravec, Jan Hrabák. Poslední dětská vánoční hra v kulturním středisku v Modřanech. V lednu 2006 předvedení v malém katolickém kostele ve Vraném.

Toto fotoalbum pohání Redakční systém pro blog