ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 17.2.2008

Ježíši Kriste, jsi náš pán,

s pokorou, úctou ale zároveň s radostí Ti děkujeme za Tvá slova, za vše, co jsi pro nás lidi na celém světě vykonal i za to, že jsi nyní mezi námi.
Jistota Tvé přítomnosti nám každému dovoluje Tě oslovovat, každému podle sebe, tak jak každý cítíme a umíme. Děkujeme Ti, že Tě smíme oslovovat a že nám nasloucháš.
Děkujeme Ti, že sdílíš naše tolik rozdílné životy, naše radosti, starosti, bolesti, naše životní zápasy.
Jsme lidé slabí, nestálí, zmítaní okolnostmi našich životů, současného světa a často selháváme.
Děkujeme Ti za naše splněná přání, za splněné cíle, jsou-li dobré a užitečné, radosti, zdraví, spokojenost a pohodu.
Naopak Tě prosíme o povzbuzení, pomoc a posilnění pro všechny lidi trýzněné nepohodou, nemocemi a nejistotou.
Tvoje slovo, nás učí, vede, napomíná i povzbuzuje. Děkujeme Ti za ně a prosíme Tě, oslovuj, veď a napomínej nás i nadále.
Prosíme o Tvého ducha, dej, ať proniká hluboko do našeho podvědomí, aby naše jednání a slova nepodlehly klamu lehkomyslné svobody současného světa, abychom se setkali s Tvým poselstvím a následovali jej.
Prosíme o Tvou pomocnou ruku, která nás zbavuje lhostejnosti, sobectví, lakoty, touhám po moci, bohatství i jiným dalším pomíjivým hodnotám současnosti, kvůli kterým na Tebe zapomínáme a utíkáme od Tebe.
Ježíši Kriste, pane náš, odpusť nám naši nestálost, nedokonalost a naše osobní selhání.
Děkujeme Ti, pane, za náročnou svobodu, kterou nám nabízíš, kterou chceme následovat, která nám ukazuje naše možnosti a která nás nejen zavazuje ale svazuje k odpovědností.
Děkujeme Ti za důvěru, kterou nás neustále obdarováváš, za důvěru mezi námi lidmi nejen v tomto sboru, ale za všechny dobré lidi, kteří nás obklopují.
Ježíši Kriste, Pane náš, Ty jsi pravda, cesta i život.
Dej, ať rozeznáme věcí důležité a nezabýváme se zbytečnostmi a malichernostmi.
Dej nám poznávat a chápat Tvou pravdu, ukazuj a veď nás Tvou cestou. Jsi stálá výzva k následování.
Naplň nás odvahou, rozvahou i rozhodností, ať Tvé poselství, následujeme.

Amen