ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 27.2.2011

Pane Bože,

díky za dar víry a lásky,
díky za naději v nemocech i strastech,
díky za dar činů, kterými lze uskutečnit úmysly našich myslí a srdcí,
díky za dar Tvého Ducha, který vede naše kroky tam, kudy bychom se sami stěží vydali….

Smiluj se Pane nad naší malověrností a vlažností,
smiluj se nad slabými a nemohoucími tohoto světa…

Prosíme, odpusť nám naše nepravosti,
prosíme, veď nás Tvou cestou víry,
prosíme, dej nám novou sílu a odhodlání, prosíme, uzdravuj naše duše, posiluj naše těla arozjasňuj i naše mysli, abychom vždy věděli…

co je i v dnešním světědobré, Tobě milé a dokonalé..

Amen