ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba 13.2.2011

Pane Bože,

není snad dne, kdy si neposteskneme, že ztrácíme víru
.. ztrácíme se ve světě, jenž nám přestal být útulným, přestáváme věřit sobě a svým cílům
… skuhráme si a cítíme se vyčleněni, obráni o Tvou oporu, znervózňuje nás, že ji zřetelněji necítíme
… značky našich cest blednou, někomu se ztratily úplně…
Pane Bože, když nevidíme Tvá znamení, jdeme správně?
…jen s vypětím se prodíráme omotáváni mlhou a mlčením…
Pane, neslyšíme Tvůj hlas a písmenka Tvého Slova se rozsypala
… stojíme a naše jasné ukazatele někdo přeškrtal a právě strhal ze sloupků
… ocitli jsme se bez směřování
… kde jsi?
… Pane, ozvi se nám…
…jak máme znovu vyjít a jak můžeme v tom tichu sami někam pokračovat?
… opustil jsi nás?
..kam si odešel?
…proč jen mlčíš?
…až sem Tvé šipky zřetelně vedly a s lehkostí jsme podle nich kráčeli údolím nástrah…
četli je – vysoko na mostech nad rozbouřenými vodami
…teď leží zpřeházeny v prachu – nedávají smysl, nejsou
… snad jsme nebyli nevděční ?
… snad jsme svou radostí poděkovali za každý den na Tvé cestě?
… přáli jsme druhým, sami rozdávali
…cítili jsme se povoláni, jistí Tebou
…kam se teď máme obrátit?
Pomoz, prosíme, prosíme, Pane, dej nám víru – to čiré spolehnutí se
… aniž bychom museli vidět znamení a zaslechnout Tvoje oslovení
… prosíme o důvěru v to tak prosté spolehnutí na Tebe
… o Tvého Ducha: ať v nás nepřestává obnovovat víru, že přes všecko s námi jsi
… důvěru svých dětí, která dovolila Izákovi unést naštípané dříví na svých zádech a kamením stoupat spolu s Abrahamem
… krok za krokem, vedeni jen nadějí, že ty sám si vyhlédneš beránka
… i my máme stejnou naději – díky, pane Ježíši…

Ámen