ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

vánoční

Je Štědrý den a my se scházíme v našem malém sboru k připomínce narození člověka, božího syna, Tvého syna Hospodine, Ježíše Krista. Řekl jsem malý sbor, ale dnes není malý, dnes se sem ani nevejdeme, dnes je nás hodně, a za to Ti Bože děkujeme. Děkujeme Ti za přítomnost všech, dospělých, ale zvláště za přítomnost všech dětí. Děkujeme Ti za mír v naší zemi, za klid v našem městě, i vánoční pohodu v našich rodinách, za dary, které si dnes navzájem dáme bez ohledu na jejich cenu, hodnotu. Ten nejcennější dar jsi nám, všem lidem, dal již před více než dvěma tisíci lety Ty sám. Hospodine, Otče náš, jsme Tebou vedeni k lásce, vstřícnosti, pochopení, dobré vůli a pomoci druhým, ale nejde nám to a neumíme toto poselství naplnit a proto od Tebe často utíkáme. Poslal jsi nám svého syna, Ježíše Krista, který přišel tichý a pokorný a přesto se stal Pánem světa, všeho stvoření a smiloval se nad námi. Přesto nám dáváš možnost znova a znova se k Tobě vracet a připomínat si z příběhů bible svědectví o Tobě, nejen zde v našem sboru. Děkujeme. Děkujeme Ti pane za život i oběť Tvého syna, Ježíše Krista, jeho skutečnou lásku ke všem lidem, jeho nezištné umění pomáhat druhým, nevyvyšovat se nad druhé, odpouštět, být skromný a dokázat se obětovat. Dnes, v tento Štědrý den, Tě Hospodine nebudeme prosit nebo žádat o pomoc, dary a milost, abychom podle Tvé vůle lépe zvládali naše životy. Naopak, svoji prosbu nebo požadavek dnes večer obraťme k nám všem přítomným. Ukažme nejen my velcí, dospělí nebo rodiče, ale i vy, naše děti svoji dobrou vůli (jít za Tvým učením), ukažme vůli dát lásku, odpouštět, být vstřícný, mít pochopení pro druhé, umět pomoci druhým, nebýt sobecký. Nebojme se od toho druhého přijmout tuto dobrou vůli. A nepůjde-li nám to hned, pomozme si navzájem jeden druhému, odpuštěním, vstřícným slovem, a opět pomocí. Ježíši Kriste, Pane náš, Ty jsi pravda, cesta i život. Stal jsi se pro nás výzvou k následování, ne snadnou a ne jednoduchou, A je věcí nás všech, jak se nám Tvé dílo, dílo Božího syna, bude dařit následovat a naplňovat. A to nejen dnes večer.

Amen