ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 15.2.2009

Otče náš nebeský,

jenž jsi svatý – svatý – svatý, Stvořiteli nebes, země a člověka,
pokorně Tě chválíme, děkujeme za tento den Tvůj, za den odpočinutí,
díky že dnes jsme sem mohli přijít, do shromáždění lidu Tvého.
Děkujeme za všechny dny v minulém týdnu, za sílu k práci, za každou půlhodinu ve vděčné radosti.
Díky za dary časné, díky za slunce, za měsíc, zahvězdy, za dar přírody, kde ještě zůstala člověkem nezkažená a kde můžeme přijímat zotavení.
Díky za všechny naše drahé staré, středního věku, až po ty nejmenší.
Díky za své přátelev blízku i v dáli, za bratry a sestry a děkujeme za každou chvíli s nimi v pravdě.
Vroucí díky za Tebe a Tobě, Spasiteli náš, jenž jsi tou nadějí nad jedním každým z nás a do všech našich situací.

Prosíme Tebe, který jsi řekl:„dům můj domem modlitby bude“, prosíme, aby všude, kde bude kázáno slovo Tvé, v Duuchu a v pravdě Tvé kázáno bylo, dle vůle Tvé.
Prosíme uzdravuj, očišťuj, provázej naše mysle a srdce, abychom Tvé slovo slyšeli a poslouchali.
Prosíme Tě zvláště za mladé, aby neopouštěli shromáždění Tvá a aby stále rodiče učlil malé i větší děti modlit se upřímně.
Prosíme pokorně odspusť nám všem, čímkoli jsme se vzdalovali Tvé pravdě, Tvé lásce a veď nás všechny, abychom byli v pravdě Tvými dětmi a mohli jít Tvým provázením cestou v pravdě Tvé, cestou světla, cestou pokoje, cestou věčné radosti ve víře, naději a lásce, abychompo tomto životě mohli jednou všichni spolu chválit Tebe jediného, Boha Otce, Tebe Spasitele Ježíše Krista, Utěšitele Ducha Svatého ze slitovné milosti Tvé.

Amen.